شرکت حمل واردات ایران شرکت حمل واردات ایران فارسی English

معرفی سرویس

شرکت حمل واردات ایران به عنوان یکی از فورواردرهای مستقر در بندرعباس و ساوه و شهرک صنعتی کاوه در جهت ارائه خدمات ترانزیت از مبدا بندرعباس و بندرامام خمینی به مقصد نهایی شهرک صنعتی کاوه توسط واگن اقدام به انجام هماهنگی های لازم در جهت کوتاه کردن مدت زمان ترانزیت توسط قطارهای برنامه ای به مقصد شهرک صنعتی کاوه را نموده است.

کلمات کلیدی: حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، حمل و‌نقل زمینی، حمل و نقل هوایی، ترانزیت، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل ریلی، کانتینر، فله، گمرک، بار سنگین، فوق سنگین، بار ترافیکی، حمل و نقل ترکیبی، صادرات، واردات، اطمینان، سرعت، دقت، انبار

شبکه‌های اجتماعی